mepeace.org

התמודדות עם הגזענות הגלויה והסמויה

אלבר ממי בספרו המפורסם "הגזענות", מציין שאחת הדרכים להתמודד עם הגזענות היא לפתח התנהגות מוסרית, והחשוב, הוא מוסיף שהיא צריכה לנבוע "מבחירה שצריך לרצות בה ". טיעון קל לקריאה וקשה למימוש....ובעיקר במציאות קונפליקטואלית וכה מורכבת, כמו המציאות הערבית יהודית בתוך מדינת ישראל.
התנהגות מוסרית אינה דפוס התנהגות מולד אלא נרכש, והתהליך קורם עור וגידים הן בחינוך הבלתי פורמאלי: הביתי, הקהילתי והן הפורמאלי: הבית ספרי והמוסדי .
יחסי יהודים- ערבים בישראל, מהולים במתחים רבים, והגזענות היא אחד מהם.בין אם נודה בכך ובין אם לאו. מתח זה אינו תוצר בלעדי של הקונפליקט אך האחרון מזין ומעצים אותו. ולמיותר לציין שגם במקומות שהשלום שוכן בהם, ובשלום, הגזענות חיה ונושמת.
חשוב לציין שלפי כול המדדים לגזענות שבוצעו בשנים האחרונות ע"י גורמים מקצועיים רבים, ניכרת עלייה מתמדת בגילויי הגזענות של יהודים כלפי ערבים. אי טיפול נאות בתופעה ע"י המדינה והחברה הישראלית כולה מלמד שהנתונים אינם מפתיעים. האם הדבר אמור לעורר קול זעקה, לפני שהתופעה תכה שורשים עמוקות ותכלה את כולם, יהודים וערבים כאחד? שאלה, הדורשת התייחסות אקטיבית מכול מי שהחיים התקינים והנורמאליים יקרים לליבו ולנפשו.
בספרת המחקרית נכתב רבות על הגזענות, מהותה וצורותיה, ואין בכוונתי להרחיב בעניין במאמר זה. אולם חשוב לציין שתכליתה של הגזענות היא השליטה, והיא ממחישה ומסמלת את הדיכוי ושלילת קיומו של האחר. הדבר מסוכן לאין שיעור מאחר וכמעט בכול חברה יש מגוון של תרבויות ולאומים שונים המייצגים את האחר.
כול חברה השואפת ומתיימרת להיות מתוקנת, נדרשת לעקור את גילויי הגזענות שבתוכה הן בין בני אותו לאום, והן בין בני לאומים ותרבויות שונים. חשוב לציין, שהאחריות היא לא רק על המוסדות הרשמיים אלא גם על אלה הלא רשמיים. יש להנחיל את הערכים ההומאניים וההתנהגות המוסרית על כולם ומהגיל הרך, הן במערכת החינוך הרשמית, והן בחינוך הביתי ועוד בטרם שהגזענות תבשיל לכדי רגש. לפי ממי, קל יתר להילחם בטיעון מלהילחם ברגש.
אולם, לא רק בתוך החברה היהודית, כך גם בתוך החברה הערבית ישנה גזענות חיה ובועטת, גלויה וסמויה. הגזענות הסמויה הפכה בשנים האחרונות למסוכנת ביותר, ובעיקר עבור אנשים הרואים באדם הליבראל וחירותו כערך עליון, ואלה מתמודדים עם כוחות השוללים בתפיסתם ובאורח חייהם עקרון זה. ההתמודדות והמאבק אינם קלים ואף קשים מנשוא, מאחר ורבים מהכוחות החילוניים הטוענים לליבראליות, פיתחו כלים לחיות עם התופעה במקום לטפל בה. בין אם מרצונם ובין אם לאו. הטיפול בגזענות מחייב עימות בן הכוחות השונים, לאו דווקא עימות פיסי אלא עימות רעיוני אידיאולוגי, והדבר נעדר מהמרחב הערבי בתוך ישראל. איש אינו להוט אחרי עימותים אך במצבים רבים אשר פועלים בהם כוחות שונים בתכלית, הדבר מתחייב כאשר מסתמנת הגמוניה של קבוצה מסוימת על אחרת ולא בדרך הטבעית והדמוקרטית. העימות מהווה רכיב חשוב בתהליך פתרון קונפליקטים ובעקבותיו משורטט מחדש קווי מתאר חברתיים ורעיוניים חיוניים בתוך החברה...כל חברה.
מי שאינו משקיע את מרצו ובאופן אקטיבי בטיפול בתופעת הגזענות שסממניה ברורים, ותחילה בחברה האורגנית שלו, הן הערבית והן היהודית אינו יכול לצפות ואין לו זכות לדרוש מיגור התופעה ברמת המקרו.
נביאי הזעם, יטענו תמיד, כמנהגם, שהגזענות הייתה קיימת, משחר האנושות ובכול מקום. הטיעון נכון ואין עליו עוררין, אך האם משמעות הדבר שיש לקבל אותה כאקסיומה וכגזירה משמיים. ויש לזכור שהגזענות מרימה את קרנה היכן שהתנאים מבשילים ע"י האדם , ורק האדם.
האופטימיזם אינו מכונן מעשינו היחיד, והאשליה אינה נחלת חלקנו על מנת להבין שהגזענות לא תחלוף מהעולם, אך ביכולתנו ובשילוב כוחות יהודים וערבים נאורים, לצמצם את מימדיה ולמזער את נזקיה למינימום האפשרי. ויפה שעה אחת קודם.

אמל אבו זידאן
amalyaz@zahav.net.il

Views: 128

Comment

You need to be a member of mepeace.org to add comments!

Join mepeace.org

Comment by Corey Gil-Shuster on March 30, 2009 at 11:04pm
I want to add a few thoughts to this. I think racism and actions based on racism satisfy needs in people that we need to understand if we are going to deal with them:
Racism helps contribute to group identity- who I am is partially defined by how and why I am different than the other.
Racism helps as a release for built up frustrations that the conflict causes. We only see what the other does to us and we ignore what we do to the other.
Racism allows us to simplify the conflict into black and white emotions of good vs. evil
Racism helps us dehumanize the other we are at war with. We cannot fight an enemy we like.

I think racism in Israel and Palestinians is mainly attributable (or at least fuelled) by the conflict. I know there are many religious who give Biblical text as proof that we cannot live together but I still believe these are symptoms/excuses of the above.

I think all of us are racist in some way. We are all part of a society that tells us negative things about the other society. Even if we don’t agree and resist, it affects us. When we do see negative things about the other, it reinforces what we were told about them.

I think most Israelis don’t speak out much about racism. I remember they used to years ago. No one stops racism anymore. I think people are tired and frustrated and want help. I think it is the government’s role to help stop the racism that is so part of the cultures but somehow, I doubt this government is interested.
Comment by Neri Bar-On on March 30, 2009 at 6:35pm
אמל

חשוב הנושא אותו אתה מעלה והגזענות היא תופעה שאנו משלמים עליה כחברה, הן כיהודים והן כערבים.

מקור הגזענות ב:תפיסת עולם" טבעית של אנשים ששמה את העולם המוכר להם במרכז, ודוחה את השונה מסיבות שונות. זאת גישה שבטית אופיינית והיא משתלבת בהתפתחות של כל בן אדם בשלביו הראשוניים, כאשר הוא זקוק להגנת משפחתו.

אבל כאדם בוגר יש אפשרות לפתח תמונת עולם רחבה יותר, כזו המכילה גם את השונה ומכירה בו כחלק מהמציאות המורכבת בה אנחנו חיים. שחור/אדום/לבן/ערבי/יהודי הם שמות שאנחנו נותנים לקבוצות שהגזענות לא פעם דוחה רק משום שהדובר רואה עצמו בראש ובראשונה כחלק מקבוצה מיודת וטובה יותר מהאחרים.

לאחר מלחמת העולם השנייה, שיחרור השחורים בארה"ב ובחירת נשיא שחור נראה שאנחנו כישות אנושית מתקדמים וחברות יכולות להשתחרר מהמעמסה של אוכלוסיה גזענית - צרת אופקים. אבל עם זאת צריך להימנע מעימותים כי הגזענים אינם יודעים שהם טועים לגבי המציאות, עבורם גזענות היא יושרה ואמץ להכיר במציאות.

כדי להשתחרר מהגזענות הפעילות החינוכית חשובה, עלינו לדאוג שהתרבות הישראלית (היהודים והערבית) תהיה עשירה בשונות שהחוקים ימנעו ודחו סוג כזה של יחס לאחר והנורמה תהיה של שיוויון והכרת השונה.

לאט לאט ובנחישות נוכל להשתחרר כחברה מהתנהגות גזענית, ואני מקווה שגם הציבור היהודי יכיר בסתירה הפנימית של "דמוקרטיה יהודית" ויפתח להכיל את כל האזרחים הישראלים ולאמץ סמלים שיאפשרו לכל האזרחים הישראלים להזדהות עם המדינה.

Translate mepeace.org

Latest Activity

izida duranovic updated their profile
Jan 9
Dr. David Leffler posted a blog post

Cruise Ships for Peace in The Middle East

By Teresa Studzinski, Arlene J. Schar, and Dr. David Leffler Variations of this article were…See More
Nov 6, 2019
Shefqet Avdush Emini updated their profile
Oct 29, 2019
Mauricio San Miguel Llosa updated their profile
Oct 4, 2019
Amir Salameh updated their profile
Jun 25, 2019
Fredda Goldfarb updated their profile
Apr 15, 2019
Dr. David Leffler posted a blog post
Apr 9, 2019

Search mepeace.org

"Like" us on Facebook

Promote MEPEACE online

Badge

Loading…

© 2020   Created by Eyal Raviv. Supported by One Region, One Future.   ..

Feedback | Report an Issue  |  Report an Issue  |  Terms of Service