mepeace.org

נובמבר 2008


שם הפרויקט : " עושים *שולם"

ילדים ישראלים ופלסטינים ומשפחותיהם יוצרים שלום , בדרך של הידברות היכרות ויצירה אומנותית בצעדים קטנים ובוני אמון .
מפגש המשפחות והילדים כדי להציג את הפרויקט לילדים.
Project title – Making Shulem*
Israeli and Palestinian kids make peace through dialogue and artistic activities, as small steps to build trust. The whole work will be presented in a joint families meeting.
כתב :
אילן גרין סויסה – מנהל התא הירוק בעכו.
Written by:
Ilan Green Swissa – Director of the Green Chamber in Akko, Israel

קהל היעד / שותפים :
ילדים ישראלים ופלסטינים יחד עם משפחותיהם , שותפי GVS ומשפחותיהם
Target audience / partners:
Israeli and Palestinians kids together with their families, partners and ex participants of the GVS process.

השיטה :

יצירת קשר ראשוני בין המשפחות באמצעי התקשורת הקיימים תחילה במעגל הקטן וכאפקט האבן במים יתפתח הפרוייקט
בדרך של פתיחת ערוצי הידברות ,משלוח תמונות ,כתיבת מכתבים ,שיחות טלפון ,אינטרנט וכו'
Method:
Creating an initial contact between the families with the common channels of communication, first in a small circle, and then, as the ripples of the stones in thrown into the water, the project will develop into a wider phase of communication, dialogue, pictures exchange, letters exchange, phone calls, internet, etc.

יצירה משפחתית כחלק מתוך פאזל משותף שישלח לכל משפחה שתעבוד יחדיו ואותו יביאו למקום המפגש / או שישלח אלינו.
החלק שונה בצורתו ובצבעיו ואם זאת עדיין כחלק משלים ממכלול השלם –
לראות אותי ותרומתי כחלק ממכלול העשייה בשלום
בצעדים קטנים בוני אמון וביכולות שבידנו להיות מובילים ויוצרי השינוי
חלק ועוד חלק נביא את השלום.
PIECE by PIECE all of us only one PEACE
היצירה תחובר בשלמותה כשיאו של הפרויקט כאשר המשפחות יפגשו יחדיו במקום בטוח ומתואם שמקובל על שני הצדדים .
A family work of art, a part of a collective puzzle, will be sent to every family the wants to participate. Each family will bring their piece to the gathering. Each piece is different by color and shape, but still is part of a whole. This will allow everyone to see the personal contribution to the whole creation of making peace.
Small steps of trusts building and the humble capacities that we all share can make us the leaders of the desired change. Part by part we will bring the peace.
PIECE by PIECE all of us only one PEACE
The pieces of art will be connected as the peak of the process at the gathering in which the families will meet at a safe space.


אילן לוקח על עצמו לבצע את הציור המלא ולחלקו כפאזל למשפחות בדרך שתתאפשר.
Ilan will be responsible for the design of the whole picture and dividing it into the puzzle pieces.

מטרות להשגה :

- שבירת מחסומים מנטאליים בין ילדים.
- יצירת קרקע פורייה להידברות והכרה משותפת בכיף ובהנאה
- יצירת רעיון השלום במוחות הילדים - שלב אחרי שלב .
- אינטראקציה בין הילדים למשפחותיהם.
- מפגש חברים.
- משפחות החברים עם אורחים.
- מפגשים בין המשפחות
- היכרות הצד השני הפחתת האיבה
- יצירת מסקנות מה שווה ומה שונה
- הפגנת דוגמא אישית בחברה ומסביב לה.
- הסרת סטיגמות ודעות קדומות
- מתן במה לשאלות הדדיות
- חינוך לכבוד סובלנות
- כריתת ברית ערים תאומות באזורנו
- העתקת המודל לרתימת מעגלים נוספים.

Goals to be achieved:
• Breaking the mental barriers between our kids
• Creating a fertile soil as a ground for dialogue and mutual acknowledgment in fun and joy.
• Implanting the idea of peace in the kids' minds – step by step
• Interaction between kids and their families (parents?)
• Friends meeting
• Families meet new guests
• Families meet families
• Knowing the others leads to less hostility
• Exploring the similarities and differences among us
• Being a model to the society
• Removal of stigmas
• Opening space for mutual questions
• Education for honoring the other and tolerance
• Making a covenant of twin cities in our region
• Offering this model to other regions


דרישות ותנאים למימוש :

בניית לוגיסטיקה מפורטת .
קביעת מועד למפגש והזמנת השותפים שהביעו רצון למפגש .
המצאת אישורי כניסה .
איתור מקום בטוח ומשותף למפגש .
טיול וסיור מהנה משותף .
טיפול בבעיית השפה – דרישה לתרגום ע"י מתורגמנים .
עזרה במימון / מימון יום המפגש.
איתור מקום להנצחת הפרויקט .
אישורי לצילום השותפים .
פרסום הפרויקט .
Requirements and conditions
• Designing a detailed logistic plan
• Setting the dates for the families gathering and inviting people
• Issuing permits as needed
• Finding a safe space for the joint meeting
• Planning a joint hike
• Translations available
• Funding
• Locating a place that will hold the visible products of the process
• Permissions of people to use their pictures
• PR
שאלות לניתוב

מהו שלום ? מה אני יודע על הצד השני ? מדוע חשוב לנו שאנו כאן ? מה דומה מה שונה ?
איך אנו רואים את העתיד שלנו כאן ?
Guiding Questions
What is peace? What do I know about the other? Why is it important for us to be here? What is similar and what is different? How do we see our shared future here?

*שולם = שלום קטן וטהור בהיפוך אותיות בעברית.
*Shulem – a tiny and innocent peace that kids do after they fight

Views: 24

Comment

You need to be a member of mepeace.org to add comments!

Join mepeace.org

Comment by ILAN GREEN -SWISSA on December 4, 2008 at 10:02am
T U...
Comment by Corey Gil-Shuster on December 3, 2008 at 6:11pm
This is a great initiative. I worked on one similar (not my idea but took part in it) with First Nations from across Canada describing their communities. Each person had a small panel that was assembled into a 4x4 metre wall for display. It was very cool.

I noticed above that you don't have an Arabic translation. You need Arabic as well for true inclusivity. The Palestinian side needs to feel it is an equal in the process and their views are just as important as Israeli Jews.

Good luck.

Translate mepeace.org

Latest Activity

Amir Salameh updated their profile
Jun 25
Fredda Goldfarb updated their profile
Apr 15
Dr. David Leffler posted a blog post
Apr 9
Yousef Aburaiya posted a status
"im looking for friends at usa"
Feb 19
Yousef Aburaiya posted a status
"im looking for friends at usa"
Feb 19
Yousef Aburaiya posted a status
"im looking for friends at usa"
Feb 19
Yousef Aburaiya posted a status
"im looking for friends at usa"
Feb 19
Robert Roberts posted a blog post

All the core elements of an essay

Essays are very important in the life of students. Writing essays may be daunting in one way or the…See More
Feb 12

Search mepeace.org

"Like" us on Facebook

Promote MEPEACE online

Badge

Loading…

© 2019   Created by Eyal Raviv. Supported by One Region, One Future.   ..

Feedback | Report an Issue  |  Report an Issue  |  Terms of Service